Duurzaamheid

Samen werken aan klimaat

Duurzame warmte in Purmerend

Purmerend is dé warmtehoofdstad van Nederland. Maar liefst 75% van alle gebouwen in de gemeente is aangesloten op het duurzame warmtenet van SVP. Nergens in Nederland is dat percentage zo hoog. SVP levert de inwoners en bedrijven van Purmerend en omgeving op een betrouwbare en com­fortabele manier duurzame warmte. Met de gemeente als enig aandeelhouder is SVP een lokaal duurzaam warmtebedrijf van en voor de inwoners van de Gemeente Purmerend. Met de keuze voor netwarmte leveren de Gemeente Purmerend, haar inwoners en bedrijven al jaren een aanzienlijk bijdrage aan het milieu door bespa­ring op fossiele energiebronnen.

Wat is netwarmte?

Netwarmte is een duurzame, betrouwbare, veilige en lokale manier om gebouwen van warmte en warm tapwater te voorzien. De warmte gaat van de bron naar je woning via een uitgebreid ondergronds warmtenet. Via ditzelfde warmtenet voeren wij het afgekoelde water weer terug naar de warmtebron. Hier verwarmen we het water opnieuw. Een warmtenet is een gesloten systeem waarbij de warmte van de bron door een netwerk van ondergrondse leidingen naar de gebouwen wordt gedistribueerd en waardoor het afgekoelde water weer naar de bron terugstroomt om opnieuw opgewarmd te worden.

Er ligt meer dan 600 km aan warmteleidingen in de grond van Purmerend. De warmte in Purmerend wordt geproduceerd door drie productie-installaties; BioWarmteCentrale de Purmer en twee gasgestookte HulpWarmteCentrales. Daarnaast beschikt SVP over twee buffers. Een warmtenet is een gesloten systeem waarbij de warmte van de warmtebronnen door een netwerk van on­dergrondse leidingen naar de gebouwen wordt gedis­tribueerd. Na gebruik stoomt het afgekoelde water weer naar de warmtebronnen terug om opnieuw opgewarmd te worden. Er ligt meer dan 600 km aan warmteleidingen in de bodem van Purmerend en omgeving. De warmte in Purmerend wordt geproduceerd door drie productie-installaties; BWC de Purmer en twee gasgestookte HulpWarmteCentrales. Bovendien beschikt SVP over twee buffers. Zo is er altijd voldoende duurzame warmte. Nieuwbouwwoningen in Neck worden tijdelijk verwarmd met behulp van een wijkgebonden centrale. Zodra er in de omgeving van Neck meer aansluitingen gerealiseerd kunnen worden, kan het tracé vanuit het Purmerendse warmtenet doorgetrokken worden en zal een regelstation de tijdelijke centrale gaan vervangen.

BioWarmteCentrale de Purmer

Begin 2015 heeft Koning Willem-Alexander onze BWC de Purmer (BWC) in de Baanstee geopend. Deze centrale stoken we op verse houtsnippers van Staatsbosbeheer. Deze snippers zijn een bijproduct uit het reguliere beheer van bos, natuur en landschap. Van de jaarlijkse hoeveelheid warmte wordt meer dan 70 % met de BWC opgewekt.

Hoe duurzaam is het warmtenet van SVP?

Hout is een duurzame, hernieuwbare brandstof. Tijdens de groei nemen bomen CO2 op in hout. Bij de verbranding van houtsnippers komt de opgenomen CO2 weer vrij waardoor de totale hoeveelheid CO2 in de atmosfeer dus niet toeneemt. Dit is heel anders bij verbranding van fossiele brandstoffen als aardgas en olie die miljoenen jaren geleden gevormd zijn. De fossiele CO2 die bij verbranding hiervan vrijkomt wordt dan ook extra toegevoegd aan ons leefklimaat. Door het gebruik van houtsnippers voorkomt SVP dat er fossiele CO2 aan ons leefklimaat wordt toegevoegd.

 

Warmte etiket

Het warmte etiket biedt inzicht in de duurzaamheidsprestaties en milieuresultaten van het warmtenet van SVP. Het etiket toont onder andere de bron van de geleverde warmte. In 2023 was het aandeel warmte uit de hernieuwbare bron houtsnippers lager dan gebruikelijk. Oorzaak was een onvoorziene langdurige uitval van de ketels van de BioWarmteCentrale in het begin van 2023, waardoor deze een groot deel van het jaar minder warmte kon produceren. SVP was hierdoor genoodzaakt meer warmte met de Hulpwarmtecentrales te produceren, wat heeft geresulteerd in lagere duurzaamheidsprestaties vergeleken met een normaal jaar.
In 2023 was 48% van de geleverde warmte afkomstig van houtsnippers, terwijl de overige 52% uit aardgas kwam. Vanwege deze hogere inzet van aardgas realiseerde SVP in 2023 een lagere CO2-uitstootreductie dan in eerdere jaren.

Desondanks was de CO2-uitstoot van het warmtenet in 2023 per eenheid bijna 16% lager dan dezelfde hoeveelheid warmte geleverd door een gasgestookte CV-ketel thuis. Nu de BioWarmteCentrale weer normaal in bedrijf is, verwacht SVP in 2024 weer meer duurzame warmte aan haar klanten te kunnen leveren. In het Klimaatakkoord hebben de warmtebedrijven afgesproken om in 2030 70% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van een gasgestookte cv-ketel (een HR107 uit 2017). Om de CO2-uitstoot in de komende jaren verder terug te dringen, worden nieuwe duurzame warmtebronnen ontwikkeld.

 

Jouw duurzame energie

De inzet van BWC de Purmer draagt bij aan het behalen van lokale en landelijke doelstellingen op het gebied van duurzame energie. Een woning in Purmerend, die gebruik maakt van netwarmte, stoot minder CO2 uit dan een woning met een gasgestookte cv-ketel. Dat scheelt bijna 60%. En omdat maar liefst drie kwart van alle huizen en gebouwen in Purmerend is aangesloten op het duurzame warmtenet van Purmerend levert dat een grote besparing op.

Wij zijn iedere dag bezig met de productie van duurzame warmte en het verbeteren van de inzet van de hernieuwbare bron. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe duurzame warmtebronnen om op ons net aan te sluiten. Deze zijn zowel bedoeld om onze nieuwe klanten van duurzame warmte te voorzien, als voor het terugdringen van het aandeel van de gasgestookte hulpwarmtecentrales. Zo werken we op dit moment aan een tweede, kleinere BWC, geothermie (warmtewinning op 3 km diepte in de aarde) en aquathermie (warmtewinning uit gezuiverd rioolwater) Dat is ook het mooie van ons systeem: door steeds nieuwe duurzame bronnen toe te voegen, wordt de warmtevoorziening van onze klanten duurzamer, zonder dat er in de woning iets hoeft te veranderen. Zo leveren we een bijdrage aan een duurzamere samenleving.

Lokale initiatieven

SVP is een Purmerends bedrijf met zijn wortels in Purmerend en omgeving. Wij zijn van en voor alle Purmerenders. Het onderdeel zijn van de lokale samenleving en het op verschillende manieren bijdragen daaraan is onderdeel van onze bedrijfsvoering. Zo werken we nauw samen met Purmerendse bedrijven en instellingen zoals de Keurmerkinstallateurs en zijn we werkgever en opleider. Met onze kennis en kunde dragen we bij aan beleidsontwikkeling zoals de Transitievisiewarmte en de Regionale Energiestrategie. Maar ook praktisch zoals in de Denktank Duurzaamheid.Ook onze sociale verplichtingen nemen we hoog op. Onze medewerkers scheiden na werktijd afval van renovaties aan onze installaties. De opbrengst hiervan wordt ingezet voor de ondersteuning van sociale initiatieven zoals bonnen voor de Voedselbank. Tenslotte willen we ook bijdragen aan typisch Purmerendse activiteiten en evenementen en laagdrempelig zicht- en bereikbaar zijn voor onze klanten en medebewoners.

Warmte besparen

Slim met warmte omgaan is niet alleen goed voor het milieu, het is ook nog eens goed voor de portemonnee. En het mooie is: besparen kan heel simpel zijn. Door bewust om te gaan met warmte bespaar je veel op je energierekening. . Denk hierbij aan iets korter te douchen, gebruik van een goede thermostaat en het aanbrengen van isolatie.

Weten hoeveel warmte je kunt besparen? Houd een week lang het verbruik bij met gelijke weersomstandigheden. Varieer om de week zodat de beste aanpak voor jou duidelijk wordt.

Bronnenstrategie

Omdat onze wereld continu in ontwikkeling is, kijken we innovatief naar milieu en comfort. Dit beïnvloedt de productie, distributie en levering van onze warmte en dienstverlening. Voor de toekomst kijken we ook naar levering van koude, ventilatie en/of isolatie om bij te dragen aan jouw comfort. Zo onderzoeken we andere duurzame bronnen zoals geothermie, aquathermie, duurzame gassen op HulpWarmteCentrales (HWC’s) en zonneboilers in combinatie met seizoensopslag.. Met deze slimme innovatieve oplossingen verbeteren we jouw binnenklimaat en tegelijkertijd werken we aan meer duurzaamheid en efficiëntere levering. Want binnenklimaat en buitenklimaat gaan hand in hand. Het Purmerendse warmtenet bestaat al 40 jaar, de laatste 15 jaar onder verantwoordelijkheid van SVP. In die periode zijn we al van gas naar biowarmte gegaan. Ook de volgende fase wordt zichtbaar: we doen intensief onderzoek naar geothermie en aquathermie.

Wat vind je van de pagina duurzaamheid?

  • Kan beter (42%, 5 Stemmen)
  • Beoordeling opgeslagen!

  • Uitstekend (33%, 4 Stemmen)
  • Goed (25%, 3 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 13

Laden ... Laden ...