Prinsjesdag: Prijsplafond voor Energie

Kabinet op Prinsjesdag: Prijsplafond voor energie per 1 januari 2023
Het kabinet heeft een prijsplafond aangekondigd voor de gas- en elektriciteitsprijs. Dit gaat in per 1 januari 2023. Op dit moment is nog niet duidelijk of dit ook gaat gelden voor warmteklanten. Als SVP vinden we het belangrijk dat de compensatiemaatregelen van de overheid ook gaan gelden voor warmteklanten.

Warmte veel goedkoper dan gas in 2022
Een warmteklant betaalt nu bij SVP €32,62 per GJ. Dat is veel minder dan betaald zou moeten worden bij gas. Bovendien heeft SVP tussentijds de tarieven niet verhoogd en worden deze ook niet verhoogd tot en met december van 2022. Het verschil met een gasklant kan hierdoor wel oplopen tot 4x goedkoper!

Warmtetarieven 2023
Zoals elk jaar zullen onze tarieven voor 2023 eind december bekend gaan worden. We zijn daarbij afhankelijk van de wettelijke prijsbepaling van de ACM. Daar komt nu dus dit prijsplafond plan van de overheid bij. Wat dit precies betekent voor de kosten voor SVP-klant is nu nog niet te zeggen. Belangrijk is dat de compensatiemaatregelen van de overheid ook voor warmteklanten gaan gelden.

Meer informatie volgt
De komende maanden zal SVP zijn klanten via gerichte communicatie op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de situatie voor 2023.

Voor meer informatie zie ook onze nieuwspagina

BioWarmteCentrale weer volledig operationeel

30-11-2023

De BWC is weer operationeel, een maand eerder dan gepland, dankzij intensieve inspanningen en samenwerkingen met verschillende partijen.

Lees meer

Brononderzoek om herhaling van schade te voorkomen

11-07-2023

Met passende interventies wordt de kans op corrosie aan de leidingen aanzienlijk verminderd.

Lees meer