Een overzicht van het warmteverbruik kan helpen om zuiniger om te gaan met warmte–

Uw woning is aangesloten op het warmtenet van Stadsverwarming Purmerend (SVP). De hoeveelheid warmte, die via een warmte-afleverset uw woning binnenkomt, wordt geregistreerd door een warmtemeter. In 2027 moeten alle warmtemeters in Nederland slimme meters zijn (Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie). Deze slimme warmtemeters bevatten een communicatiemodule, waarmee de meterstanden automatisch aan ons doorgegeven worden. Met deze data kunnen we sneller storingen opsporen, maar ook energieoverzichten* samenstellen zodat u meer inzicht krijgt in uw warmteverbruik en daarmee de mogelijkheid hebt om zelf bij te sturen/besparen.

Gebruiksgemak

Naast de energieoverzichten* die u maandelijks van ons krijgt, is er ook gebruiksgemak. Met een slimme warmtemeter hoeft u namelijk niet meer jaarlijks de meterstanden aan ons door te geven of thuis te blijven voor onze meteropnemer.

Planning

We gaan ervoor zorgen dat bij al onze 28.000 klanten uiterlijk vóór 1 januari 2027 een slimme warmtemeter is geïnstalleerd. Hier hoeft u uiteraard niets voor te betalen en ook aan de bijbehorende energieoverzichten zijn geen kosten verbonden.

We gaan eerst de warmtemeters die vanwege hun technische levensduur aan vernieuwing toe zijn, vervangen voor een slimme meter. Ook plaatsen we  tijdens het leidingrenovatieproject in de meeste gevallen gelijk een slimme warmtemeter als de klant de warmte-afleverset laat vervangen. Daarnaast installeren we slimme warmtemeters in nieuwbouwwoningen.

U krijgt vanzelf bericht van ons wanneer uw woning aan de beurt is.

Voor de ingebruikname van de slimme warmtemeter is een stopcontact, in de nabijheid van de warmte-afleverset, noodzakelijk. Het installeren van de slimme meter neemt, afhankelijk of er een (extra) stopcontact gemonteerd moet worden, tussen de circa 45 minuten en 1,5 uur tijd in beslag. Ook voor de montage van een (extra) stopcontact worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht.

Privacy

De meterstanden worden door SVP uitgelezen en zijn alleen toegankelijk voor uzelf en voor SVP. Voor het uitlezen van de slimme warmtemeter en het gebruik van deze gegevens gelden strenge normen op het gebied van privacy en persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument & Markt houden hier toezicht op. SVP leeft deze wet- en regelgeving uiteraard strikt na. Klik hier voor de privacyverklaring van SVP.

SmartSVP app

De SmartSVP app is een app die u inzicht geeft in uw eigen warmteverbruik. Binnen enkele weken nadat een slimme meter in uw woning is geïnstalleerd, ontvangt u per mail een uitnodiging voor de SmartSVP app. De app kunt u downloaden in de Google Play Store (Android) of de Apple Store (Iphone). Met de link in de uitnodiging kunt u zich registreren voor de SmartSVP app.
Let op! Het account van de SmartSVP app is niet gelijk aan het account en de inlog van MijnSVP. Het mailadres waarmee u dient in te loggen is gelijk aan het mailadres waarop u de link voor registratie voor de SmartSVP app heeft ontvangen en het wachtwoord dient u vervolgens zelf te kiezen.

Wat u verder nog moet weten

Vanaf april 2021 ontvangen klanten met een slimme warmtemeter maandelijks een energieoverzicht van ons. Om deze te kunnen sturen, hebben we uw e-mailadres nodig. Ga naar uw klantportaal (Mijn Stadsverwarming) om te kijken of uw e-mailadres goed vermeld staat.

Ontvangt u de overzichten liever per kwartaal of per jaar? Dan kunt u dit op uw klantportaal aanpassen.

U heeft als klant het recht om het op afstand uitlezen van de slimme warmtemeter te weigeren (art. 8 lid 4 Warmtewet).** U kunt dit op uw klantportaal aangeven. U krijgt in dat geval geen maandelijks energieoverzicht, u zult zelf het verbruik jaarlijks aan ons door moeten geven en periodiek onze meteropnemer de standen bij u thuis laten opnemen.

*Het eerste energieoverzicht wordt opgemaakt na een eerste volledige maand warmteverbruik, dus van de 1ste tot de 1ste van de daaropvolgende maand.
**Data zal nog wel worden uitgelezen ten behoeve van onderhoud en beheerstaken.