Vloer- of bodemisolatie kruipruimte in combinatie met warmteleidingen van stadsverwarming

Stadsverwarming Purmerend (SVP) is er vanuit de duurzaamheidgedachte voorstander van dat klanten hun woningen isoleren, om zo te kunnen besparen op het verbruik van warmte. Omdat er in de kruipruimte stadsverwarmingleidingen liggen, moet men daar –bij het isoleren van dat deel van de woning– op de volgende manier rekening mee houden:

  • Leidingen, aansluitingen en aftakkingen dienen te allen tijde goed bereikbaar te zijn voor bijvoorbeeld het verhelpen van storingen en het kunnen uitvoeren van onderhoud.

Pur-isolatie, isolatiechips, schelpen of isolatie die aan de vloer bevestigd wordt, zijn niet geschikt omdat deze de bereikbaarheid van de stadsverwarmingleidingen belemmeren. Deze materialen moeten eerst (gedeeltelijk) verwijderd worden, voordat er werkzaamheden verricht kunnen worden. Kosten hiervoor kunnen door SVP op de eigenaar worden verhaald.

Isolatiedekens of isolatiekussens daarentegen zijn wél te combineren met de warmteleidingen van stadsverwarming. Laat u altijd eerst goed informeren door een isolatiespecialist.

Let op!: Om de isolatiewerkzaamheden uit te voeren, dient rekening te worden gehouden met de kruipruimte als besloten ruimte. Hiervoor gelden wettelijke veiligheidsregels. Daarnaast hebben de warmte-leidingen onder de woning zelf ook een veiligheidsrisico. Kijk voor meer informatie: Informatieblad Veiligheid.