Nieuw voorschotbedrag 2023 

Vanaf januari 2023 wordt uw voorschotbedrag aangepast. Hieronder vindt u uitleg en veel gestelde vragen.

Waarom een nieuw voorschotbedrag?

Onze tarieven gaan per 1 januari omhoog. Daarom hebben we ook uw voorschotbedrag aangepast. Zo voorkomen we een (hoge) bijbetaling op uw jaarafrekening.

Hoogte voorschotbedrag

We hebben bij de berekening hiervan rekening gehouden met:

 • Uw verbruik
 • Uw huidige meterstand (als u een slimme meter heeft)
 • Onze nieuwe tarieven per 1 januari
 • Het prijsplafond
 • De tot nu toe in rekening gebrachte voorschotbedragen

Voorschotbedrag tot jaarafrekening tijdelijk hoger

In uw voorschot van 2022 is nog geen rekening gehouden met de tarieven van 2023. Uw voorschot tot uw jaarafrekening kan daarom hoger zijn dan uw gemiddelde voorschot over heel 2023. We leggen in deze video uit waarom dat zo is.

Pak regie op je warmte

De stijgende energieprijzen hebben voor iedereen grote gevolgen. Minder energie verbruiken loont nu meer dan ooit.

De belangrijkste besparingsadviezen zijn (zie ook www.zetookdeknopom.nl):

 • Zet de verwarming op maximaal 19 graden
 • Zet de verwarming ’s nachts op maximaal 15 graden
 • Verwarm alleen de ruimtes waar u langer verblijft

Houd uw verbruik regelmatig bij, zodat u goed inzicht in uw eigen verbruik krijgt. Als u een slimme meter heeft, dan kan dat met onze SmartSVP app (te vinden in de Apple Store en Google Play Store).

Uitleg Tarieven

Wij hebben een viertal animaties gemaakt met uitleg: Wat is netwarmte?, Wat kun je zelf doen om te besparen?, Tarieven 2023 en Uitleg voorschot. U kunt deze vinden op ons YouTube-kanaal.

Nieuwe tarieven

Onze tarieven van 2023 vindt u op onze tarievenkaart op de website. De belangrijkste tarieven zijn:

 • Plafondtarief (verbruik t/m 37GJ): €           47,38 per GJ
 • SVP-leveringstarief (verbruik boven 37GJ): €           65,21 per GJ
 • Vastrecht (afleverset in eigendom SVP): €         591,54 per jaar
 • Vastrecht (afleverset geen eigendom SVP): €         450,66 per jaar

Wat is het prijsplafond?

De overheid heeft een prijsplafond voor warmtelevering ingesteld. Vanaf 1 januari is er naast het SVP-leveringstarief een prijsplafond voor warmte. Tot en met 37GJ betaalt u niet ons leveringstarief, maar het prijsplafondtarief. De overheid betaalt de rest van het leveringstarief. Het prijsplafond is vastgesteld op € 47,38 per GJ tot en met een verbruiksgrens van 37GJ. Ongeveer 75% van de klanten van SVP verbruikt minder dan 37GJ. Voor het verbruik boven deze grens betaalt u wel ons volledige leveringstarief van € 65,21 per GJ.

Wat is het ACM-maximumtarief?

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt namens het Rijk toezicht op de warmtemarkt in Nederland. Omdat warmteklanten niet kunnen switchen van warmteleverancier beschermt de ACM klanten tegen te hoge tarieven door een prijsmaximum voor warmte te bepalen. Deze maximumprijs is gebaseerd op de kosten die een gemiddelde gasverbruiker heeft. Dit vergelijk met gas is er omdat het overgrote deel van de Nederlandse huishoudens is aangesloten op het gasnet. Dit maximumtarief bestaat uit een maximum leveringstarief (per afgenomen gigajoule (GJ)) en een maximumtarief voor vastrecht.

Hoe hoog is het ACM-tarief?

Het (maximum) ACM-tarief voor warmte is voor 2023 vastgesteld op € 90,91 per GJ voor het leveringstarief en € 721,21 voor het vastrecht (inclusief huur afleverset). Ook in 2023 blijven de tarieven van SVP ruim onder het maximumtarief voor zowel leveringstarief als vastrecht, namelijk € 65,21 per GJ voor het leveringstarief (€ 25,70 per GJ lager dan het ACM-tarief) en € 591,54 per jaar voor het vastrecht (129,67 euro lager dan het ACM-tarief). Daarnaast compenseert de rijksoverheid tot en met een verbruik van 37GJ voor het verschil tussen het tarief van SVP (€ 65,21 per GJ) en het prijsplafondtarief van € 47,38 per GJ. Dat is € 17,83 per GJ extra onder het tarief van SVP.

Waarom stijgt jullie tarief, we zitten toch niet op gas?

Ook onze kosten stijgen fors in 2023. Wij maken kosten om de warmte-installaties en het netwerk te onderhouden en we kopen houtsnippers, aardgas en elektriciteit in om de warmte te kunnen produceren. Al deze kosten worden verdeeld over het vastrecht en het leveringstarief. Met name de kosten voor de inkoop van houtsnippers voor de BioWarmteCentrale, aardgas voor de hulpketels en elektriciteit voor (onder meer) pompenergie zijn fors gestegen sinds medio 2021. Zo is sindsdien de gasprijs verviervoudigd. De totale productiekosten van SVP voor 2023 zijn daardoor bijna verdubbeld ten opzichte van 2022.

Waarom gebruiken jullie dan nog gas?

In koude perioden als de warmtevraag hoog is, gebruiken we gas in onze hulpketels in Purmerend om de warmtevraag aan te kunnen. Deze hulpketels zijn er dus voor de pieken in de warmtevraag en zijn als aanvulling op de BioWarmteCentrale die het grootste deel van de warmte gedurende het jaar levert (ca. 70%).

Mijn verbruik is boven de 37GJ, wat verandert er voor mij?

Het verbruik tot en met 37GJ rekenen we af tegen het prijsplafond. Het verbruik daarboven tegen ons leveringstarief. Het verbruik boven 37GJ is dus een stuk duurder dan het verbruik eronder.

Voorbeeld 50GJ

Rekenvoorbeeld (voor het gemak ronden we de getallen af op hele bedragen):

 • Stel uw standaardjaarverbruik is 50GJ en u krijgt de jaarafrekening in januari
 • De eerste 37GJ in 2023 valt onder het prijsplafond en kost u (37 * € 47,38 =) € 1.753
 • Voor de overige 13GJ betaalt u het SVP-tarief (13 * € 65,21 =) € 848
 • Daarnaast betaalt u aan vastrecht € 592
 • Uw totale jaarkosten zijn in dit geval € 3.192
 • Uw voorschot is dan € 266 per maand

Waarom hebben jullie de voorschotten afgelopen juli verlaagd in plaats van verhoogd?

Ieder jaar in januari passen we de voorschotten van onze klanten aan. Zo weten onze klanten een jaar lang waar ze aan toe zijn. In juli dit jaar hebben we wel de voorschotten verlaagd. De reden daarvoor is dat de overheid per 1 juli de btw op energie heeft verlaagd, met als doel de stijging van de tarieven en de algehele prijsstijgingen iets te verzachten. Dat is dan ook de reden dat we dat wel meteen hebben aangepast, zodat klanten het effect ook direct merken.

Waarom stijgt mijn voorschot tot de jaarafrekening meer dan gemiddeld over het jaar?

In de voorschotten die u in 2022 betaald heeft is nog geen rekening gehouden met de hogere tarieven van 2023. Juist januari en februari zijn doorgaans koude maanden met meer verbruik. Om te voorkomen dat u op uw jaarafrekening veel moet bijbetalen kan het zijn dat de voorschotten van begin 2023 (tot het moment van uw jaarafrekening) hoger zijn dan uw gemiddelde voorschot voor 2023. We leggen u dat in een video op ons YouTube-kanaal uit.

Stap-voor-stap uitleg

We proberen hieronder in acht stappen uit te leggen waarom uw voorschot tijdelijk extra kan stijgen.

 1. Het tarief voor warmte is aanzienlijk gestegen per 1 januari 2023
 2. Dit wisten we nog niet toen we uw voorschotbedrag in 2022 vaststelden
 3. Uw jaarafrekening gaat niet over een kalenderjaar (1 januari tot 1 januari), maar over een periode van een jaar tussen bijvoorbeeld april 2022 en april 2023
 4. Uw verbruik over 2022 weten we door uw slimme meterstanden, of berekenen we met behulp van de weergegevens van 2022 (graaddagenberekening)
 5. Het verbruik van 2022 rekenen we af tegen het tarief van 2022 (€ 32,62)
 6. En dat van 2023 tegen het tarief van 2023 (€ 47,38 tot 37GJ en € 65,21 daarboven)
 7. Het werkelijke verbruik rekenen we af met uw meterstanden op de jaarafrekening

Voorbeeld

2022:

 • Stel u verbruikt 28GJ per jaar en krijgt de jaarafrekening in april
 • Op basis van het warmtetarief 2022 bedragen de jaarkosten (28 * € 32,62 =) € 913
 • Daarbovenop komt € 562 vastrecht = € 1.475
 • Het maandelijkse voorschotbedrag is dan (€ 1.475 / 12 maanden =) € 123

2023:

In de winter heeft u meer warmte nodig. Het verbruik in de maanden januari tot en met maart is ongeveer 50% van het jaarverbruik, oftewel 14GJ.

 • Deze 14GJ kosten tegen het tarief van 2022: (14 * € 32,62 =) € 457
 • Door de tariefverhoging per 1 januari 2023 kosten deze 14GJ (14 * € 47,38 =) € 663
 • Een verschil van € 206
 • Het voorschot in januari, februari en maart 2023 wordt daarom verhoogd met (€ 206 / 3 =)
 • Zo’n € 70 per maand.

Zo hoeft u niet ineens veel bij te betalen bij de jaarafrekening.

Hoe weten jullie wat mijn meterstand is op 1 januari 2023? 

Als u een slimme meter heeft, lezen we uw meterstand automatisch uit. 

Heeft u geen slimme meter? Dan berekenen we uw meterstand. Dit doen we op basis van uw historische verbruik en graaddagen (een maat voor hoe warm of koud het is geweest in de afgelopen periode). Dit is een nauwkeurige en wettelijk toegestane manier van berekenen van de meterstanden bij het ontbreken van uitgelezen standen.  

Geeft u liever zelf uw meterstand per 1 januari door? Dat kan. Stuur een e-mail naar  [email protected] met een foto van de actuele GJ-meterstand. Die hoeft niet van exact 31 december of 1 januari te zijn. Dit kan tot 10 januari 2023. 

Persoonlijk advies

Voor een persoonlijk advies neemt u contact op met onze Klantenservice. Indien het druk is kunt u een e-mail sturen. Voeg dan een foto toe van de actuele GJ-meterstand. Dit kan tot 10 januari.

MijnSVP

Uw voorschotbedrag staat uiterlijk eind januari ook op MijnSVP. Dan kunt u het ook weer zelf aanpassen.

Wij zitten voor u klaar!

Vragen? Wij helpen graag! Onze Klantenservice is te bereiken op telefoonnummer 0900 9807 (lokaal tarief) of via e-mail: [email protected]. Wij zijn op werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 uur bereikbaar.