Veel gestelde vragen

Geldt het energieprijsplafond ook voor warmte?
Op 4 oktober is duidelijk geworden dat per 1 januari 2023 er ook een prijsplafond gaat gelden voor warmteklanten. Daarmee wil het kabinet verlichting bieden voor de gestegen energiekosten. De komende weken zal dit verder worden uitgewerkt. Samen met de andere warmtebedrijven zijn wij hierover in gesprek met de Rijksoverheid.

Wat kan ik zelf nu al doen?
Het is verstandig om 1x per twee maanden uw voorschot te controleren. Kijk of uw voorschot nog past bij uw energieverbruik en pas uw voorschot aan als dat nodig is. U kunt uw voorschot gemakkelijk zelf berekenen en aanpassen op MijnSVP.

Gaat mijn warmtetarief nu al omhoog?
Nee, bij SVP staat uw tarief tot en met 31 december 2022 vast. Dat betekent dat uw tarief nu niet omhooggaat. U heeft zo de zekerheid dat u het hele jaar één vast tarief betaalt. Eind december 2022 zijn de nieuwe tarieven voor 2023 bekend. Die gelden dan vanaf 1 januari 2023.  

Wat kan ik doen als ik mijn rekening niet kan betalen?
Wij vinden het natuurlijk enorm vervelend als u (beginnende) betalingsproblemen heeft. Neem telefonisch contact met ons op als u uw rekening niet kunt betalen op telefoonnummer 0900 9807 (lokaal tarief). Samen kijken we dan wat in uw situatie wel mogelijk is.  

Ook zijn er vanuit de gemeente en de landelijke overheid momenteel regelingen beschikbaar voor het betalen van energiekosten. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.  

Wat wordt mijn tarief in 2023?
Begin 2022 was het warmtetarief van SVP €36,22 per GJ. Na de btw-verlaging van 1 juli jl. zakte dit naar €32,62 per GJ. In december zal de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het maximumtarief vaststellen. Dit wordt bepaald op basis van een vergelijk met de aardgasprijzen. Gezien de hoge aardgasprijzen verwachten we dat dit maximumtarief fors hoger ligt dan in 2022 (was in 2022 € 53,95 tot 1 juli en €48,60 vanaf 1 juli). Hierna bepalen wij ook het leveringstarief voor 2023. Dit leveringstarief ligt waarschijnlijk boven het prijsplafond. Door het prijsplafond betaalt u dit werkelijke tarief niet voor uw verbruik tot 37GJ. Het plafondtarief ligt nog steeds flink boven het huidige tarief van 2022. Uw tarief voor 2023 zal dus aanzienlijk stijgen ten opzichte van 2022. 

Waarom stijgen onze tarieven door een stijging van de gasprijs?
Voor de productie van warmte voor het warmtenet zijn we afhankelijk van de inkoop van houtsnippers, gas en stroom. Deze prijzen zijn (gedeeltelijk) aan elkaar gekoppeld. We zien bijvoorbeeld dat door de hoge gasprijzen ook de kosten van stroom stijgen. Ook is de subsidie voor het produceren van groene warmte gekoppeld aan de hoogte van de gasprijs. Hoe hoger de gasprijs, hoe lager de subsidie. 

Gaat het vastrecht ook omhoog?
Ook voor het vastrecht weten we pas eind december wat ons tarief zal zijn. Gezien de huidige prijsstijgingen in Nederland, is het zeer waarschijnlijk dat ook het vastrecht omhoog zal gaan. 

Hoeveel energie moet ik besparen om in 2023 niet meer te gaan betalen dan in 2022?
Ons tarief gaat aanzienlijk omhoog. Om niet duurder uit te zijn in 2023 in vergelijking met dit jaar, helpt het om aanzienlijk te besparen. Denk bij een gemiddeld verbruik van 28GJ zeker aan 8 tot 10 GJ besparing.  

Ik ben meer of minder gaan verbruiken dit jaar, houden jullie daar rekening mee in het voorschotbedrag?
Als u een slimme meter heeft, dan houden wij rekening met uw huidige verbruik. U krijgt hier ook iedere maand een energierapport over. Heeft u nog geen slimme meter, dan kunt u bellen met de Klantenservice voor een persoonlijk advies over uw voorschotbedrag. 

Ik heb mijn voorschotbedrag al verhoogd. Houden jullie hier rekening mee?
Ja, daar houden we rekening mee. Bij het bepalen van uw voorschotbedrag van januari kijken we naar uw huidige verbruik (als u een slimme meter heeft) en naar wat u al betaald heeft aan voorschotbedragen. 

Gaat mijn voorschotbedrag net zoveel omhoog als in januari dit jaar?
Dit is afhankelijk van uw verbruik. Bij gelijkblijvend verbruik zal de stijging naar verwachting hoger zijn dan begin dit jaar. Uw voorschot tussen januari en de maand waarin u uw jaarafrekening krijgt, stijgt – net als dit jaar – meer dan het voorschotbedrag na uw jaarafrekening. Dit komt doordat u uw verbruik van 2023 afrekent tegen de tarieven van 2023. Wij leggen dat in deze video van begin dit jaar uit (let op: dit zijn onze tarieven van 2021 en 2022, niet van komend jaar). 

Mijn verbruik is boven de 37GJ, hoe komt dat?
Gemiddeld 80% van het verbruik bestaat uit warmte voor ruimteverwarming. De rest is voor warm tapwater. Als u veel verbruikt, dan komt dat dus meestal door de verwarming. Op www.zetookdeknopom.nl geeft de Overheid o.a. de volgende adviezen: 

  • Zet de verwarming op maximaal 19 graden 
  • Zet de verwarming ’s nachts op maximaal 15 graden 

 Voor iedereen geldt daarnaast: 

  • Zet uw verwarming minder vaak aan  
  • Zet de thermostaat minstens 1 graad lager 
  • Verwarm minder ruimtes dan u nu doet 
  • Doe uw deuren dicht 

Bent u particulier eigenaar, dan is isoleren nu ook extra zinvol. Kijk op www.duurzaambouwloket.nl voor subsidiemogelijkheden. Bent u huurder, dan kunt u uw woningcorporatie / verhuurder vragen om energiebesparende maatregelen. 

Hoe weten jullie wat mijn meterstand is op 1 januari 2023? 
Als u een slimme meter heeft, lezen we uw meterstand automatisch uit. 

Heeft u geen slimme meter? Dan berekenen we uw meterstand. Dit doen we op basis van uw historische verbruik en graaddagen (een maat voor hoe warm of koud het is geweest in de afgelopen periode). Dit is een nauwkeurige en wettelijk toegestane manier van berekenen van de meterstanden bij het ontbreken van uitgelezen standen.  

Geeft u liever zelf uw meterstand per 1 januari door? Dat kan. Stuur een e-mail naar  [email protected] met een foto van de actuele GJ-meterstand. Die hoeft niet van exact 31 december of 1 januari te zijn. Dit kan tot 10 januari 2023.