Startmotor-akkoord belangrijke stap naar het aardgasvrij maken van corporatiewoningen

Vijf warmtebedrijven (waaronder SVP), Aedes en 40 woningcorporaties hebben vandaag het Startmotor-akkoord gesloten. Met dit akkoord kunnen op lokaal niveau sneller warmteprojecten worden gerealiseerd die gericht zijn op het aardgasvrij maken van 100.000 corporatie-woningen. Het akkoord richt zich met name op corporatiewoningen in stedelijke gebieden dichtbij bestaande warmtenetten, waardoor de kosten relatief beperkt blijven.