Samen werken
aan klimaat

Warme band

Wat speelt er in Purmerend?

Duurzaam in beweging

Leren van elkaar

Check op storing of werkzaamheden

Vul hier jouw postcode en huisnummer in:

Nieuws

UPDATE – Rekenfout ACM – Klanten krijgen max € 36 terug

18-07-2024

De toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een rekenfout gemaakt in de berekening van het maximumtarief voor het vastrecht warmte. SVP gaat dit bedrag uiterlijk februari 2025 uitkeren.

Lees meer

Rekenfout ACM – Kleine correctie op het vastrecht: klanten krijgen € 36 terug

27-06-2024

De toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een Herstelbesluit maximumtarief vastrecht warmte gepubliceerd naar aanleiding van een door hen gemaakte rekenfout. Deze zat in de berekening van dit tarief voor 2024 dat ze eind vorig jaar (2023) publiceerden. Dit herstelbesluit houdt in dat het maximum vastrecht met 36 euro (inclusief btw) omlaaggaat.  

Lees meer

Wij zijn SVP

SVP levert duurzame netwarmte en comfortkoeling voor Purmerend en omstreken. Met klanten, partners en stakeholders werken willen wij samen werken aan klimaat.

Algemene vragen

 

Wat is netwarmte?

Netwarmte is een duurzame, betrouwbare, veilige en lokale manier om gebouwen van warmte en warm tapwater te voorzien. De warmte gaat van de bron naar je woning via een uitgebreid ondergronds warmtenet. Via ditzelfde warmtenet voeren wij het afgekoelde water weer terug naar de warmtebron. Hier verwarmen we het water opnieuw.

Er ligt meer dan 600 km aan warmteleidingen in de grond van Purmerend. De warmte in Purmerend wordt geproduceerd door drie productie-installaties; BioWarmteCentrale de Purmer en twee gasgestookte HulpWarmteCentrales. Daarnaast beschikt SVP over twee buffers.

CV-ketels, boilers of geisers zijn in een huis met netwarmte overbodig.

 

Was deze informatie nuttig?
[Total: 5 Gemiddeld: 4.4]

Hoe duurzaam is netwarmte?

De meeste woningen in Nederland worden nu nog verwarmd met behulp van een gasgestookte cv-ketel. Bij verbranding van gas komt er broeikasgas in de vorm van fossiel CO2 vrij en dat is slecht voor het milieu. Woningen die aangesloten zijn op het Purmerendse warmtenet worden voor het grootste deel verwarmd met de warmte van onze BioWarmteCentrale. Deze warmte wordt duurzaam opgewekt met Nederlandse houtsnippers van Staatsbosbeheer. Hierbij komt geen CO2 vrij die afkomstig is van fossiele bronnen.

 

Was deze informatie nuttig?
[Total: 6 Gemiddeld: 2.3]

Wie bepaalt de warmtetarieven?

De warmteprijs is gebaseerd op de referentie-situatie, waarbij een woning wordt verwarmd met behulp van een cv-ketel op aardgas. Dit is het Niet-Meer-dan-Anders principe. De ACM stelt jaarlijks het landelijke maximumtarief vast voor zowel vastrecht als verbruiksprijs in Gigajoules (GJ).

Daarnaast stelt de ACM jaarlijks de maximale hoogte van de huur van de afleverset vast. SVP heeft een lager tarief dan vastrecht voor levering. Voor de afleverset hanteren we het maximale tarief.

 

Was deze informatie nuttig?
[Total: 3 Gemiddeld: 2.3]

Is netwarmte duurder dan aardgas?

Nee. De tarieven van netwarmte zijn gebaseerd op het niet-meer-dan-anders-principe (NMDA): de warmtetarieven zijn gebaseerd op de kosten die je bij gebruik van aardgas zou maken. Daarmee is de maximumprijs voor warmte gelijk aan n wanneer je gas zou gebruiken.. SVP hanteert een korting op het Niet-meer-dan-anders tarief, waarmee SVP goedkoper is dan aardgas.

 

Was deze informatie nuttig?
[Total: 3 Gemiddeld: 5]

Wat is de Warmtewet?

De Warmtewet ziet sinds 2014 toe op de levering van warmte en is erop gericht om de consument, de verbruiker van warmte, te beschermen. In de Warmtewet worden allerlei zaken rondom de warmtelevering geregeld waaronder de prijs die een klant maximaal gaat betalen voor warmte. Kijk voor meer informatie over de Warmtewet op www.consuwijzer.nl.

 

Was deze informatie nuttig?
[Total: 4 Gemiddeld: 3.5]

Wat is het klimaatakkoord?

Het Klimaatakkoord is een verzameling van maatregelen die het kabinet-Rutte III in juni 2019 aankondigde. Doelstelling was de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) te verminderen en zo de Nederlandse bijdrage aan wereldwijde klimaatverandering te beperken.

Het doel van de maatregelen uit het klimaatakkoord is een grootschalige reductie van de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990: 49% in 2030 en 95% in 2050. Deze doeleinden vloeien voort uit de klimaatafspraken die de internationale gemeenschap in 2015 maakte in het akkoord van Parijs en zijn in Nederland officieel vastgelegd in de Klimaatwet.

 

Was deze informatie nuttig?
[Total: 4 Gemiddeld: 2]

Lokaal betrokken

SVP is een Purmerends bedrijf met zijn wortels in Purmerend en omgeving. Wij zijn van en voor alle Purmerenders. Onderdeel van onze bedrijfsvoering is dat we deel uitmaken van de lokale samenleving en dat we hier op verschillende manieren aan bijdragen.. Zo werken we nauw samen met Purmerendse bedrijven en instellingen en zijn we werkgever en opleider. Daarnaast zorgen we met onze kennis en kunde voor een beter klimaat in Purmerend. en nemen we onze sociale verplichtingen hoog op.. Dit doen we bijvoorbeeld door bij te dragen aan typisch Purmerendse activiteiten en evenementen. Maar ook door laagdrempelig zicht- en bereikbaar te zijn voor jou als klant.

Wat vind je van deze pagina?

  • Kan beter (41%, 38 Stemmen)
  • Beoordeling opgeslagen!

  • Goed (34%, 32 Stemmen)
  • Uitstekend (25%, 23 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 97

Laden ... Laden ...