Brononderzoek om herhaling van schade te voorkomen

Begin dit jaar is er schade ontstaan aan de ketels van de BioWarmteCentrale. Om herhaling te voorkomen, hebben we uitvoerig brononderzoek gedaan naar de oorzaak ervan. Hieruit zijn passende interventies voortgekomen. Eén van de belangrijkste maatregelen is dat de houtsnippers –waarop de centrale wordt gestookt– aan de juiste vochtigheidseisen voldoen. Daarnaast wordt de biomassa bij de aanvoer ook beter beoordeeld op deeltjesgrootte en aanwezigheid van groen blad. Door deze zorgvuldige selectie van biomassa zal de kans op corrosie aan de leidingen aanzienlijk verminderen.
Om ervoor te zorgen dat deze maatregelen effectief zijn, vindt er wekelijks een evaluatie plaats. Hierbij wordt gekeken naar de daadwerkelijke effectiviteit van de genomen maatregelen. Deze evaluatie stelt ons in staat om eventuele aanpassingen door te voeren en indien nodig nieuwe maatregelen te implementeren om de werking van onze installaties te waarborgen.
Met het overzicht van de genomen maatregelen en de regelmatige evaluaties willen we verzekeren dat de installaties weer veilig en betrouwbaar in bedrijf kunnen worden genomen.

Jaarcijfers SVP over 2023: minder verlies dan prognose

16-05-2024

SVP (Stadsverwarming Purmerend) maakt zijn jaarcijfers bekend over 2023. Het resultaat voor belastingen over 2023 bedraagt € 1,7 mln. negatief (na belastingen: € 1,5 mln. negatief). Dit is € 4,9 mln. lager dan opgenomen in de jaarbegroting (opgesteld in oktober 2022) maar € 6,4 mln. beter dan de laatste prognose (opgesteld begin oktober 2023). In 2023 werd SVP geconfronteerd met een aantal onvoorziene problemen met de ketels van de BWC (BioWarmteCentrale) wat leidde tot negatieve financiële consequenties. Het is voor het eerst sinds 2019 dat SVP geen zwarte cijfers kan schrijven.

Lees meer

Verkenning van aardwarmte in Purmerend

14-05-2024

In Purmerend wordt onderzoek gedaan naar het winnen van aardwarmte om duurzame en betaalbare warmte te leveren aan het warmtenet van Stadsverwarming Purmerend (SVP). Yeager Energy, Energie Beheer Nederland (EBN), SVP en de gemeente Purmerend zijn betrokken bij het project. Aardwarmte wordt gewonnen uit heet water op enkele kilometers diepte en kan worden gebruikt voor verwarming. Het project richt zich op het onderzoeken van de aardwarmtepotentie en het verkrijgen van vergunningen. Als het onderzoek succesvol is, kan het warmtenet in 2027 de eerste bewoners van Purmerend voorzien van aardwarmte.

Lees meer