SVP opnieuw goedkoopste grote warmtebedrijf

Atriensis

Atriensis projecten vergelijkt jaarlijks de tarieven van de vijf grote warmtebedrijven onderling en met de maximale bedragen van de ACM voor 2023.

Hierbij wordt een vergelijking gemaakt van particuliere klanten met een individuele afleverset die 28 GJ verbruiken (het gemiddelde van zo’n 910 m3 gas op jaarbasis). In 2023 stijgen de jaarkosten met 15% ofwel € 251 van € 1.683 naar € 1.934 ten opzichten van 2022.

Onderstaand de lijst van de 5 grote warmtebedrijven (tussen haakjes jaarbedragen inclusief btw bij 28 GJ verbruik en de positie in 2022):

1. SVP (€ 1.906: € 579 vast en € 1.327 variabel, 93% van het maximum ACM, 2022 1e)
2. Vattenfall (€ 1.927: € 600 vast en € 1.327, 94% van het maximum ACM, 2022 3e)
3. HVC (€ 1.930: € 603 vast en € 1.327 variabel, 94% van het maximum ACM, 2022 2e)
4. Ennatuurlijk (€ 1.948: € 621 vast en € 1.327 variabel, 95% van het maximum ACM, 2022 4e)
5. Eneco (€ 1.957: € 630 vast en € 1.327 variabel, 96% van het maximum ACM, 2022 5e)

ACM (€ 2.048: € 721 vast en € 1.327 variabel, 100%, maximum).

Atriensis projecten constateert dat de verschillen uiterst gering zijn vanwege het ingevoerde prijsplafond. Groter zijn de verschillen voor klanten met een verbruik boven het prijsplafond (berekening bij verbruik 56 GJ ofwel het equivalent van 1.820 m3 gas per jaar, ranking in 2023). Ook hier blijft SVP de gunstigste voor klanten, zo’n 15% onder de maxima van de ACM.

Bron: https://www.atriensis.nl/nieuwsbericht-projecten/tarieven-warmtebedrijven-in-2023-gepubliceerd

Woonbond 

Ook Woonbond vergelijkt jaarlijks de grote warmte-aanbieders. Zij constateren ‘opvallend grote verschillen tussen leveranciers’. Eneco en Eteck zijn veruit de duursten, Ennatuurlijk, Vattenfall en HVC zijn middenmooters en SVP is de goedkoopste. Dit geldt voor zowel het tarief voor warmte als voor de vaste kosten:

Warmtetarieven 2023 Tot 37 GJ Boven 37 GJ
Prijsplafond / maximum ACM € 47,38 € 90,91
Eneco € 47,38 € 90,91
Eteck € 47,38 € 90,91
Ennatuurlijk € 47,38 € 78,24
Vattenfall € 47,38 € 76,45
HVC € 47,38 € 75,63
SVP € 47,38 € 65,21

Vaste kosten

Vaste kosten 2022 2023 verschil
Maximum ACM € 653,21 € 721,21 10%
Eteck € 635,21 € 721,21 14%
Eneco € 555,91 € 630,22 13%
Ennatuurlijk € 563,71 € 621,02 10%
HVC € 524,32 € 603,60 15%
Vattenfall € 527,67 € 599,98 14%
SVP € 591,21 € 591,54 0%

Bron: https://www.woonbond.nl/nieuws/warmterekening-stijgt-met-25-euro-per-jaar

Energeia

Energeia constateert dat de procentuele stijgingen voor het variabele leveringstarief bij Eneco met 108% het hoogst is, maar ook bij Vattenfall (94%) en HVC (92%) is sprake van vrijwel een verdubbeling. Ook de vaste kosten stijgen, al valt dat met 10% tot 20% relatief mee. Alleen Stadsverwarming Purmerend weet de vaste kosten juist met 5% te drukken. SVP heeft het laagste variabele leveringstarief van de 6 grote warmtebedrijven.

Bron: https://energeia.nl/energeia-artikel/40105203/drie-van-zes-grootste-warmtebedrijven-rekenen-maximale-leveringstarief

 

BioWarmteCentrale weer volledig operationeel

30-11-2023

De BWC is weer operationeel, een maand eerder dan gepland, dankzij intensieve inspanningen en samenwerkingen met verschillende partijen.

Lees meer

Brononderzoek om herhaling van schade te voorkomen

11-07-2023

Met passende interventies wordt de kans op corrosie aan de leidingen aanzienlijk verminderd.

Lees meer