Vragen over jouw tarieven en betalingen?

Waarom betaal ik een bijdrage om aangesloten te worden op het warmtenet?

Bij een nieuwe aansluiting wordt door SVP aan de aanvrager een eenmalige projectbijdrage in rekening gebracht. SVP draagt er zorg voor dat zowel het primaire net (hoofdnet), het secundaire net (straatniveau) en de aansluitleidingen voor de woning of het bedrijf worden aangelegd en aangesloten op het reeds bestaande warmtenet. De hoogte van de projectbijdrage is afhankelijk van de kosten die SVP maakt om de nieuwe aansluiting te realiseren. Onderdeel van de projectbijdrage is de aansluitbijdrage waarvan het tarief jaarlijks door de ACM wordt vastgesteld. De aansluitbijdrage dekt de kosten voor het laatste stuk leiding (de aansluitleiding), de rest van de projectbijdrage moet de overige kosten dekken. Met de projectbijdrage betaalt de aanvrager voor het realiseren van een aansluiting op het warmtenet hetgeen de aanvrager de mogelijkheid verschaft warmte te betrekken van het warmtenet van SVP. SVP blijft eigenaar van de aansluiting en de leidingen.

 

Was deze informatie nuttig?
[Total: 1 Gemiddeld: 1]

Waarom betaal ik de huur van de afleverset?

Je betaalt huur als de afleverset in het bezit is van SVP. Iedere nieuwe afnemer van warmte krijgt van SVP in een nieuwe woning of bedrijf een afleverset. De afleverset is bedoeld voor de levering van ruimteverwarming op de binneninstallatie en (bijna altijd) ook voor het verwarmen van jouw leidingwater. De afleverset is en blijft eigendom van het warmtebedrijf. Dit is bepaald in de warmtewet. De afnemer betaalt maandelijks een huurbedrag voor het gebruik van de afleverset. Voor dit huurbedrag heb je als afnemer dus de beschikking over de afleverset, maar ben je ook verzekerd van kosteloze service, onderhoud, reparatie en eventueel vervanging.

 

Was deze informatie nuttig?
[Total: 4 Gemiddeld: 2]

Op welke manieren kan ik betalen en welke kosten zijn daaraan verbonden?

SVP biedt haar klanten meerdere mogelijkheden voor betaling: automatische incasso, AcceptEmail, papieren factuur en de E-Factuur (via internetbankieren).

Meer informatie over betaalwijzen en de daaraan verbonden kosten vind je hier.

 

Was deze informatie nuttig?
[Total: 0 Gemiddeld: 0]

Ik wil een betalingsregeling aanvragen, kan dat?

Je moet bijbetalen op jouw jaarafrekening en je kunt het bedrag niet in één keer betalen. Je kunt een betalingsregeling aanvragen voor jouw jaarafrekening. Log hiervoor in op Mijn SVP. Voor termijnnota’s worden geen betalingsregelingen afgesloten. Als je meer uitleg nodig heeft, kunt je telefonisch contact opnemen met onze Klantservice via 0900 9807 (lokaal tarief). Op werkdagen bereikbaar tussen 8:30 uur – 17:00 uur.

 

Was deze informatie nuttig?
[Total: 0 Gemiddeld: 0]

Hoe worden de tarieven bepaald?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt jaarlijks de tarieven vast voor alle netbeheerders.

Daarnaast stelt de ACM jaarlijks de maximale hoogte van de huur van de afleverset vast.

 

Was deze informatie nuttig?
[Total: 7 Gemiddeld: 2]

Wat is het maandelijkse termijnbedrag?

Maandelijks betaal je een termijnbedrag voor de energie die je verbruikt, en voor de huur van de afleverset (indien de afleverset eigendom is van SVP). Na iedere jaarafrekening wordt een nieuw termijnbedrag berekend. Voor het bepalen van de hoogte van het termijnbedrag wordt rekening gehouden met het verbruik van de afgelopen periode, waarbij wordt gecorrigeerd voor extra of minder verbruik als gevolg van het weer vergeleken met een standaard jaar. De leverings periode loopt vanaf datum laatste jaarafrekening tot de datum van de volgende jaarafrekening. Als je tussentijds op het adres bent komen wonen, dan geldt de inhuisdatum als de startdatum van de periode voor het termijnbedrag.

 

Was deze informatie nuttig?
[Total: 7 Gemiddeld: 2.9]

Wanneer wordt mijn termijnbedrag aangepast?

Jouw termijnbedrag kan 2 x per jaar door ons worden aangepast: 1 x in januari op basis van onze nieuwe tarieven en 1 x op basis van jouw jaarafrekening.

 

Was deze informatie nuttig?
[Total: 2 Gemiddeld: 4]

Hoe berekent SVP mijn termijnbedrag als ik een nieuwe klant ben of naar een nieuw adres verhuis?

Op basis van het aansluitvermogen van jouw woning en het type woning maken wij een inschatting van jouw jaarverbruik.

 

Was deze informatie nuttig?
[Total: 2 Gemiddeld: 1.5]

Ik heb mijn jaarafrekening gekregen en moet bijbetalen. Hoe kan dat?

Jouw termijnbedrag is gebaseerd op een schatting van jouw verbruik. Het kan zijn dat het een strenge winter is geweest, waardoor het door ons berekende termijnbedrag te laag uitviel. Ook kan het zijn dat je jouw termijnbedrag zelf te veel heeft verlaagd en daardoor bij de jaarafrekening voor jouw daadwerkelijk verbruik moet bijbetalen. Een andere oorzaak kan het veranderen van persoonlijke omstandigheden zijn zoals bijv. vaker thuis werken.

 

Was deze informatie nuttig?
[Total: 1 Gemiddeld: 5]

Ik heb geen factuur gezien maar krijg wel een aanmaning. Hoe kan dat?

Indien jouw gegevens niet correct of onvolledig zijn, kan het gebeuren dat post niet (tijdig) aankomt. Je kunt in ‘Mijn SVP’ zien of het factuuradres (straatadres of email) correct is, of neem contact op met de klantenservice.

Als je met behulp van automatische incasso jouw voorschotnota betaalt, dan ontvangt je geen factuur. Als wij niet kunnen incasseren of als het geïncasseerde bedrag wordt gestorneerd, dan ontvangt je een betalingsherinnering en aanmaning.

 

Was deze informatie nuttig?
[Total: 0 Gemiddeld: 0]

Waarom krijg ik een betalingsherinnering en/of aanmaning terwijl ik via automatische incasso betaal?

Het is mogelijk dat tijdens de automatische incasso onvoldoende saldo op jouw rekening stond. Als er onvoldoende saldo op jouw rekening staat wordt het te incasseren bedrag niet afgeschreven. Sommige banken schrijven het bedrag wel af maar storneren het vervolgens weer. Zorg ervoor dat je tijdens de afschrijving voldoende saldo heeft.

 

Was deze informatie nuttig?
[Total: 0 Gemiddeld: 0]

Hoe kan het dat de warmtemeter een licht verbruik registreert terwijl ik geen warmte afneem?

Jouw warmteafleverset heeft een comfortstand, ook wel warmhoudstand genoemd. De warmhoudstand is duurzaam en zorgt voor comfort. Bovendien voorkomt het de gevaarlijke legionella bacterie.

Waarom een warmhoudstand?
• Duurzaam: het water uit de kraan is snel warm. Dit voorkomt veel waterverlies.
• Comfort: je hoeft niet lang te wachten tot het water uit de kraan warm is.
• Legionella voorkomen: door de warmhoudstand kan de legionellabacterie niet groeien.
Wat kost de warmhoudstand?
• Het verbruik van de warmhoudstand ligt gemiddeld tussen de ca. 0,4 en ca. 0,8 GJ op jaarbasis.
• Ook als je geen warmtapwater gebruikt.
• Dit is onderdeel van je normale verbruik en is verwerkt in het tarief wat je betaalt.
• Je kunt de warmhoudstand niet uitschakelen.
Is de warmhoudstand wettelijk verplicht?
Ja, de warmhoudstand is wettelijk verplicht. Dit is vanwege de eis om comfort te leveren. En vanwege de eis om legionella te voorkomen.
Meer lezen
De wettelijke verplichting is terug te lezen in:
• ISSO-publicatie 30.5 Legionella beheer volgens NEN1006 | de temperatuur aan het mengtoestel of aan het tappunt in een woninginstallatie zonder circulatie moet bij gebruik conform de ontwerpcondities tenminste 55 °C zijn. (art.4.4 h);
• Over warmtapwaterinstallaties is in NEN 1006 (AVWI-2002) het volgende gesteld: De maximale wachttijd voor het tappunt wordt gesteld op 35 seconden. In de praktijk is het gangbaar dat de warmtapwatertoestellen met Gaskeur CW een toestelwachttijd hebben kleiner of gelijk aan 15 seconden. Om flexibiliteit in de keuze van (soorten)warmtapwatertoestellen te houden mag de Ieidingwachttijd maximaal (35 – 1 5) = 20 seconden bedragen.

 

Was deze informatie nuttig?
[Total: 5 Gemiddeld: 4.4]

Hoe kan ik de hoogte van het maandelijkse termijnbedrag veranderen?

Op het online klantportaal ‘Mijn SVP’ kun je jouw termijnbedrag aanpassen. Dit doe je door jouw huidige meterstand in te voeren. Op basis van de ingevoerde stand ontvangt je een advies. Wil je jouw termijnbedrag met meer dan 10% verlagen, neem dan contact op met onze Klantenservice via 0900 9807 (lokaal tarief). Op werkdagen bereikbaar tussen 8:30 uur – 17:00 uur.

 

Was deze informatie nuttig?
[Total: 2 Gemiddeld: 3]

Wat houdt het niet-meer-dan-anders-principe in?

Het warmtetarief is gebaseerd op het ‘niet-meer-dan-anders-principe’ (NMDA). Daarmee is de gebruiker door wet beschermd tegen hogere prijzen dan verwarming op basis van aardgas. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op basis van het ‘niet-meer-dan-anders-principe’ (NMDA) de zogeheten maximumprijs voor warmte vastgesteld. Deze maximumprijs is gelijk aan de prijs die een gemiddelde warmteklant betaalt voor gebruik van eenzelfde hoeveelheid warmte als een gemiddelde klant dit met aardgas verwarmt. Warmteleveranciers mogen niet meer dan de maximumprijs aan haar klanten berekenen. De ACM houdt toezicht of de warmteleveranciers zich houden aan de maximumprijs.

 

Was deze informatie nuttig?
[Total: 2 Gemiddeld: 1]

Is netwarmte duurder (dan gas)?

Nee. De tarieven van netwarmte zijn gebaseerd op het niet-meer-dan-anders-principe (NMDA): de warmtetarieven worden gebaseerd op de kosten die in de alternatieve gassituatie gemaakt zouden worden. Daarmee is de maximumprijs voor warmte gelijk aan de gassituatie. SVP hanteert daarnaast nog een korting op het Niet-meer-dan-anders tarief, waarmee SVP goedkoper is dan aardgas.

 

Was deze informatie nuttig?
[Total: 3 Gemiddeld: 1.7]

Wat is het rekeningnummer (IBAN-nummer) van SVP?

Het rekeningnummer (IBAN-nummer) van SVP is: ING: NL67INGB0005102469.

Let op: als je een factuur betaalt, vermeld dan altijd jouw klantnummer en factuurnummer.

 

Was deze informatie nuttig?
[Total: 0 Gemiddeld: 0]

Hoe weten jullie wat mijn meterstand is op 1 januari 2024?

Als je een slimme warmtemeter hebt, lezen we je meterstand automatisch uit. Heb je geen slimme meter? Dan berekenen we je meterstand. Dit doen we op basis van je historische verbruik en graaddagen (een maat voor hoe warm of koud het is geweest in de afgelopen periode). Dit is een nauwkeurige en wettelijk toegestane manier van berekenen van de meterstanden bij het ontbreken van uitgelezen standen.   

Geef je liever zelf je meterstand per 1 januari door? Dat kan. Stuur een e-mail naar  [email protected].