Nieuw voorschotbedrag 2024 

Vanaf januari 2024 wordt uw voorschotbedrag aangepast.

Let op:

  • Dit bedrag geldt tot uw volgende jaarafrekening. 
  • Daarna berekenen we uw voorschotbedrag opnieuw.
  • Uw nieuwe voorschotbedrag kan hoger of lager zijn.
  • U kunt in MijnSVP zien wanneer u uw jaarafrekening ontvangt. 

 Hieronder vindt u uitleg en veel gestelde vragen.

Waarom een nieuw voorschotbedrag?

Onze tarieven zijn aangepast per 1 januari 2024. Daarom hebben we ook uw voorschotbedrag aangepast. Zo voorkomen we een (hoge) bijbetaling op uw jaarafrekening.

Hoogte voorschotbedrag

We hebben bij de berekening van uw voorschotbedrag rekening gehouden met:

• Uw verbruik
• Uw huidige meterstand (als u een slimme meter heeft)
• Onze nieuwe tarieven per 1 januari
• De tot nu toe in rekening gebrachte voorschotbedragen

Voorschotbedrag verhogen?

Dat kan. Stuur voor 10 januari een e-mail met het gewenste voorschotbedrag en wij passen het aan.

Voorschotbedrag verlagen?

Stuur dan voor 10 januari een e-mail met het gewenste voorschotbedrag. Heeft u nog geen slimme meter, stuur een foto van uw huidige meterstand. Wij sturen u dan een bericht of we uw voorschotbedrag kunnen verlagen.

Uitleg in animatievideo

Een animatievideo met uitleg over het voorschotbedrag, is hier te vinden (YouTube-kanaal van SVP).

Tarief Spaarzaam 2024

In 2024 bieden wij weer Tarief Spaarzaam aan. Tarief Spaarzaam is gunstig voor klanten met een verbruik onder de 10 GJ. Op onze website vindt u hierover meer informatie. U kunt zich tussen 3 en 31 januari aanmelden. Uw huidige verbruik vindt u in MijnSVP.

Wij zitten voor u klaar!

Vragen? Wij helpen graag! Onze Klantenservice is te bereiken op telefoonnummer 0900 9807 (lokaal tarief) of via e-mail: [email protected]. Wij zijn op werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 uur bereikbaar.


Uitleg en veel gestelde vragen

MijnSVP 

Uw voorschotbedrag staat uiterlijk 22 januari 2024 ook op MijnSVP. 

Slimme warmtemeter 

Heeft u een slimme warmtemeter? Dan gebruiken we uw werkelijke standen om het voorschot te berekenen. 

Mijn voorschotbedrag is (veel) lager dan in december, hoe kan dat?

Voor het berekenen van uw voorschotbedrag hebben we uw meterstanden gebruikt en de tot nu toe betaalde termijnbedragen. Uw verbruik is lager dan waarvoor u betaald heeft, of u heeft uw voorschotbedrag verhoogd, waardoor u nu al voldoende betaald heeft tot uw jaarafrekening. Na uw jaarafrekening berekenen we uw voorschot opnieuw. U kunt op MijnSVP zien wanneer u uw jaarafrekening krijgt.

Mijn voorschotbedrag is (veel) hoger dan in december, hoe kan dat?

Voor het berekenen van uw voorschot hebben we uw meterstanden gebruikt. Daaruit blijkt dat u een (veel) hoger verbruik heeft dan waarvoor u betaald heeft. U betaalt nu tot uw jaarafrekening dit hogere bedrag. Daardoor hoeft u niet (veel) bij te betalen op uw jaarafrekening. Na uw jaarafrekening berekenen we uw voorschot opnieuw. U kunt op MijnSVP zien wanneer u uw jaarafrekening krijgt.

Persoonlijk advies

Neem voor een persoonlijk advies contact op met onze Klantenservice. Als het druk is, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

Uitleg tarieven & voorschot

Wij hebben een tweetal animaties gemaakt met uitleg: Tarieven 2024 en Uitleg voorschot. U kunt deze vinden op ons YouTube-kanaal.

Nieuwe tarieven

Onze tarieven van 2024 vindt u op onze tarievenkaart. De belangrijkste elementen zijn:

• SVP-leveringstarief: € 46,69 per GJ
• Vastrecht (afleverset in eigendom SVP): € 795,88 per jaar
• Vastrecht (afleverset geen eigendom SVP): € 650,50 per jaar

Pak regie op je warmte!

De stijgende energieprijzen hebben voor iedereen grote gevolgen. Minder energie verbruiken blijft ook in 2024 lonen. De belangrijkste besparingsadviezen zijn (zie ook www.zetookdeknopom.nl):
• Zet de verwarming op maximaal 19 graden.
• Zet de verwarming ’s nachts op maximaal 15 graden.
• Verwarm alleen de ruimtes waar u langer verblijft.

Houd uw verbruik regelmatig bij, zodat u goed inzicht in uw eigen verbruik krijgt. Als u een slimme warmtemeter heeft, dan kan dat met onze SmartSVP app (te vinden in de Apple Store en Google Play Store).


Jullie tarief gaat omlaag, maar mijn rekening stijgt, hoe kan dat?

In 2023 compenseerde de overheid met het prijsplafond energie de kosten voor energie tot een bepaald verbruik. Voor warmte gold dit prijsplafond tot en met een verbruik van 37 GJ. In 2023 was het leveringstarief van SVP € 65,21 per GJ. Voor een verbruik tot en met 37 GJ werd dit voor u als klant gedempt tot € 47,38 per GJ door de prijsplafondregeling. De rest van het tarief (€ 65,21 – € 47,38 = € 17,83 per GJ) werd door de overheid aan SVP betaald.

Leveringstarief gedaald

Het leveringstarief voor 2024 is flink gedaald naar net onder het niveau van het prijsplafondtarief van 2023. Maar door de prijsplafondregeling zat u als klant (tot een verbruik van 37 GJ) in 2023 al op ongeveer deze kosten. Voor klanten die meer verbruiken dan 37 GJ dalen de leveringskosten van deze GJ’s boven 37 GJ dus wél aanzienlijk (ca. € 19 per GJ).

Vastrecht gestegen

Daarnaast zijn de vaste kosten gestegen. In 2023 was het mogelijk deze laag te houden in ruil voor een wat hoger leveringstarief. In 2024 zal dat echter niet mogelijk zijn. Dit doordat de gasprijzen gedaald zijn en de ACM op basis daarvan het maximumtarief voor warmte vaststelt aan het einde van het jaar en bovendien de kosten voor de inzet van personeel en materiaal fors gestegen zijn.

Wat is Tarief Spaarzaam?

Voor klanten met een verbruik onder de 10 GJ is Tarief Spaarzaam mogelijk aantrekkelijk. Met Tarief Spaarzaam 2024 bieden we een ander soort tarief aan dan het tarief op basis van het Niet-Meer-Dan-Anders-principe (NMDA) dat de basis is voor het tarief dat de ACM als maximumtarief bepaalt voor warmteleveranciers. Met Tarief Spaarzaam heeft u meer invloed op uw warmterekening en wordt er bespaard op energie en kosten. Hiermee willen we samen werken aan klimaat!

Looptijd Tarief Spaarzaam

Tarief Spaarzaam loopt van 1 januari t/m 31 december 2024. De verrekening zal met terugwerkende kracht plaatsvinden vanaf 1 januari 2024. Op uw jaarrekening zal automatisch rekening worden gehouden met Tarief Spaarzaam. U ontvangt dus geen aparte afrekening. De invloed van het Tarief Spaarzaam op uw jaarrekening is afhankelijk van het moment waarop u uw rekening ontvangt. Vanaf 3 januari 2024 kan er worden ingelogd op “MijnSVP” om via een persoonlijk overzicht te ontdekken of Tarief Spaarzaam voor u interessant is. Heeft u geen account, maak dan via deze link een account aan, of neem telefonisch contact met ons op voor hulp of aanmelding.

Aanmelden kan tot en met 31 januari 2024 24.00 uur. Meer informatie vindt u op: https://svpparticulier.nl/tarief-spaarzaam.

In hoeverre rekent SVP de verliezen van 2023 door in de tarieven van 2024?

SVP heeft de afspraak gemaakt met de gemeente Purmerend (als aandeelhouder van SVP) dat er geen verliesverrekening plaats zal vinden van 2023 naar 2024. Dit zullen we dus ook niet doen.   

De tarieven voor 2024 bepalen we op basis van de door ons verwachte kosten voor de productie en levering van warmte en onderhoud van het warmtenet in 2024. Daarin speelt mee dat weliswaar de gastarieven gedaald zijn ten opzichte van de piek in de zomer van 2022, maar ze zijn nog steeds ruim tweemaal zo hoog als in het laatste ‘normale’ jaar voor de energiecrisis in 2021. Ook zijn de materiaal-, aannemers- en loonkosten de afgelopen tijd flink gestegen.