Veiligheid

Veiligheid

Het warmtenet van SVP levert warmte en transporteert heet water tussen de 50 en 90 graden Celsius. Via het warmtenet van SVP krijg je op een betrouwbare, comfortabele én veilige manier duurzame warmte. Het water in het warmtenet wordt gebruikt voor de centrale verwarming van woningen en bedrijfspanden en voor het opwarmen van het tapwater. Het warmtenet is een veilig systeem, maar net als bij gas en elektriciteit zijn er ook risico’s aan verbonden.

Met de informatie achter onderstaande links leest u over de mogelijke risico’s voor jou als klant en over wat je zelf kunt doen om die risico’s te beperken.